19ος Αιώνας, Επτάνησος Πολιτεία και Ιόνιο Κράτος

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
& ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ

Τα Επτάνησα (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κύθηρα) αποτελούν το μοναδικό τμήμα του Ελληνισμού που δεν γνώρισε ουσιαστικά τον οθωμανικό ζυγό, μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453. Αποτελώντας σταδιακά, ήδη από τον 14ο αιώνα τμήμα του Βενετικού κράτους, ακολούθησαν τις δυτικοευρωπαϊκές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και φυσικά πολιτισμικό. Διαμόρφωσαν έτσι, ανάμεσα στην Βυζαντινή τους παράδοση και την ιταλική Αναγέννηση, τον μοναδικό για τον ελληνικό χώρο Επτανησιακό πολιτισμό, διατηρώντας συγχρόνως ακέραιες την ελληνική εθνική συνείδηση και το Oρθόδοξο δόγμα.

Τον 19ο αι., απόγειο της ιστορικής πορείας των Επτανήσων, το πρώτο ελληνικό οργανωμένο κράτος της νεώτερης εποχής, η Επτάνησος Πολιτεία (1800), και η μετεξέλιξή της το 1815 στο Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων (Ιόνιο Κράτος) συγκροτήθηκαν ως νέες κρατικές οντότητες στον ευρωπαϊκό χώρο. Αποτέλεσαν έτσι την «Ελλάδα πριν την Ελλάδα», μιας και η τελευταία έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1830, αποτινάσσοντας τον Οθωμανικό ζυγό. Το 1864, το Ιόνιο Κράτος ενώθηκε με την Ελλάδα.

Δευτέρα ‒ Κυριακή:
08:00 ‒ 20:00

+30 26610 30443

1800, ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

To 1800 με την συγκατάθεση των Μεγάλων Δυνάμεων συγκροτείται η Επτάνησος Πολιτεία, λίγα χρόνια μετά την κατάλυση της Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου από τον Ναπολέοντα το 1797. Τα Ιόνια θα φθάσουν στη διάρκεια του 19ου αιώνα στο απόγειο της ακμής τους. Η Επτάνησος Πολιτεία (Respublica Septinsularis), αποτελεί το πρώτο, οργανωμένο ελληνικό κράτος στη νεώτερη ιστορία του ελληνισμού, μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Οθωμανούς-Τούρκους και την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Είχε όλα τα γνωρίσματα ευρωπαϊκού κράτους της εποχής, όπως σύνταγμα, που υπογράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 21 Μαρτίου 1800 και ονομάζεται «Βυζαντινό», δικό του νόμισμα με ελληνική επιγραφή, διοικητική οργάνωση, πρεσβείες αλλά και σημαία που ευλογήθηκε σε ειδική τελετή από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Το 1807 η Επτάνησος Πολιτεία, παρά την εξαρχής υποστήριξή της από ρωσοτουρκική συμμαχία, καταλαμβάνεται από τους αυτοκρατορικούς Γάλλους και στη συνέχεια από αγγλικές δυνάμεις.

1815, ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ

Ωστόσο, η εξέλιξή της Επτανήσου Πολιτείας, στο Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων (ή Ιόνιο Κράτος) το 1815 υπό την αποκλειστική «Προστασία» της Βρετανίας, ως αποτέλεσμα των γενικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη μετά την οριστική πτώση του Ναπολέοντα στο Βατερλό, έδωσε μια νέα περίοδο ακμής για τον χώρο των Ιονίων, μέχρι την ένωση τους με την Ελλάδα το 1864. Το Ιόνιο Κράτος, ανέπτυξε παραδειγματική διοικητική οργάνωση σε όλους τους τομείς, ισάξια με αυτή των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και πολιτικές συνταγματικές δομές, στοιχεία που διατήρησε μέχρι την κατάλυσή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα Συντάγματά του Ιονίου Κράτους θεωρούνται μέχρι σήμερα από τα προοδευτικότερα της εποχής στην Ευρώπη. Συγχρόνως, μέσα στο χρονικό του πλαίσιo αποκρυσταλλώθηκε η καλλιτεχνική φυσιογνωμία και απογειώθηκε η καλλιτεχνική δημιουργία του Επτανησιακού Ελληνισμού σε όλες τις μορφές της, παραμένοντας πάντα μέσα στο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμικό πλαίσιο.

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00