Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, που εδρεύει στην Κέρκυρα.

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00