Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παρακάτω θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση και τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν την ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday, Wednesday-Sunday: 08.30-15:30 Tuesday: Closed

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30-15:30 Τρίτη: Κλειστό