Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΑΠΟ ΤΟ FUJI ΣΤΟΝ HOKUSAI

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που υλοποιεί κάθε χρόνο, θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους 2013 εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «από το Φούτζι στον Χοκουσάι».

Fuji-Hokusai
Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday, Wednesday-Sunday: 08.30-15:30 Tuesday: Closed

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30-15:30 Τρίτη: Κλειστό