Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (τοποθέτησης γυψοσανίδων, διαμόρφωσης-κατασκευής WC και προμήθειας και τοποθέτησης γυάλινων θυρών) στο πλαίσιο του έργου “ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 464803

 

 

Συνοδευτικό υλικό

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00