Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αποτελέσματα ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & ελέγχου συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων, διαμόρφωσης – κατασκευής WC και προμήθειας και τοποθέτησης γυάλινων θυρών για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα»

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00