Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποτελέσματα ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικής προσφοράς στo πλαίσιo του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα»

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00