Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης και κατακύρωση της σύμβασης µε τίτλο «εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών»

17/02/2015

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης και κατακύρωση της σύμβασης µε τίτλο «εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών, συντήρησης ξύλινων πατωμάτων και αντικατάστασης τμήματος αυτού, αποκατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων και θυρών και κατασκευής υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ» για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα».

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00