Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης και κατακύρωση της σύμβασης με τίτλο «εκτέλεση οικοδομικών εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων, διαμόρφωσης – κατασκευής WC και προμήθειας και τοποθέτησης γυάλινων θυρών» για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα».

Συνοδευτικό υλικό
Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00