Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ” (MIS 5123573) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” :  ΠΙΝΑΚΑΣ

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday, Wednesday-Sunday: 08.30-15:30 Tuesday: Closed

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30-15:30 Τρίτη: Κλειστό