Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ

Οριστικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων (Συντηρητές) στο πλαίσιο του έργου «Αναδιαμόρφωση επισκέψιμων μουσειακών αποθηκών – εργαστηρίων συντήρησης και προωθητικές δράσεις προβολής στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας»

Πατήστε στον σύνδεσμο για να εμφανιστεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday, Wednesday-Sunday: 08.30-15:30 Tuesday: Closed

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30-15:30 Τρίτη: Κλειστό