Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ

Οριστικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων (Συντηρητές) στο πλαίσιο του έργου «Αναδιαμόρφωση επισκέψιμων μουσειακών αποθηκών – εργαστηρίων συντήρησης και προωθητικές δράσεις προβολής στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας»

Πατήστε στον σύνδεσμο για να εμφανιστεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday ‒ Sunday:
08:00 ‒ 20:00

Δευτέρα ‒ Κυριακή:
08:00 ‒ 20:00