Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης που εδρεύει στην Κέρκυρα.

Παρακάτω τα σχετικά αρχεία

 

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday ‒ Sunday:
08:00 ‒ 20:00

Δευτέρα ‒ Κυριακή:
08:00 ‒ 20:00