Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης που εδρεύει στην Κέρκυρα.

Παρακάτω τα σχετικά αρχεία

 

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00