Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμών που αφορούν στην πλήρωση μίας (1) θέσης Αρχαιολόγου-Μουσειολόγου ΠΕ και τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένων Εργατών ΥΕ στο έργο “ΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων” πράξης “Πτέρυγα Δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα’

 

 

Συνοδευτικό υλικό

Πίνακας μορίων υποψηφίων διαγωνισμών που αφορούν στην πρόσληψη μίας (1) θέσης Αρχαιολόγου-Μουσειολόγου ΠΕ

Πίνακας μορίων υποψηφίων διαγωνισμών που αφορούν στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένων Εργατών ΥΕ

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00