Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ 26-03-2020 ΜΕΧΡΙ 10-04-2020

Πλήρης αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας εξυπηρέτησής του εξ’ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 .

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ανακοινώνει την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία από την Πέμπτη 26-03-2020 έως και την Παρασκευή 10-04-2020 σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για όλο το Ελληνικό δημόσιο.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται με e-mail ή επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον πολίτη που έχει αιτηθεί και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού εξ’ αποστάσεως.

Η Διευθύντρια του Μουσείου

Δέσποινα Ζερνιώτη

Αρχαιολόγος

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00