Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

Samurai Japan

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την ιστορία και τον εξοπλισμό των πολεμιστών της μεσαιωνικής Ιαπωνίας, των Σαμουράϊ.

Publications | Museum of Asian Art Corfu
Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday ‒ Sunday:
08:00 ‒ 20:00

Δευτέρα ‒ Κυριακή:
08:00 ‒ 20:00