Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση της πτέρυγας στο πλαίσιο του έργου “ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ”.

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00