Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Απόφαση προσωρινού μειοδότη για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών, συντήρησης ξύλινων πατωμάτων και αντικατάστασης τμήματος αυτού, αποκατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων και θυρών και κατασκευής υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ.

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00