Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των ξυλουργικών εργασιών, συντήρηση ξύλινων πατωμάτων και αντικατάσταση τμήματος αυτού, αποκατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και θυρών και την κατασκευή υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ

 

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00