Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ (INTERACTIVE) ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ,

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ (BANNERS) ΑΦΙΣΩΝ

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης  Κέρκυρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωμων πετασμάτων (banners) αφισών εκτιμώμενου συνολικού κόστους ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αντικείμενο έργου: Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η έκδοση δίγλωσσου (ελληνικά -αγγλικά) καταλόγου,  διαδραστικού (interactive) δίγλωσσου (ελληνικά -αγγλικά) καταλόγου, φυλλαδίων (ελληνικά και αγγλικά), δίγλωσσων (ελληνικά -αγγλικά) έγχρωμων πετασμάτων (banners), δίγλωσσων (ελληνικά -αγγλικά) αφισών. Η προς υλοποίηση εργασία αφορά  στο σχεδιασμό, στη σελιδοποίηση κειμένων και λοιπού υλικού (δηλαδή χαρτών, φωτογραφιών, κατόψεων, και γραφημάτων), στην κατασκευή μακετών, στην ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνων, στη μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά 100 σελίδων Α4, στη μετάφραση από αγγλικά σε ελληνικά 30 σελίδων Α4, στη γλωσσική επιμέλεια του συνόλου του ελληνικού και αγγλικού κειμένου, στην ηλεκτρονική διόρθωση του κειμένου σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιμελητών της έκδοσης, στην δημιουργία 200 δοκιμίων μεγέθους Α4, στην καλλιτεχνική επιμέλεια, στην εκτύπωση, βιβλιοδεσία, μεταφορά  και παράδοση στα γραφεία του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης των καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωμων πετασμάτων (banners), αφισών.

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

Προϋπολογισμός: 80.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 09/12/2013 και ώρα 11:00 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα, 49 100 Κέρκυρα

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, στην ηλεκτρονική σελίδα www.matk.gr.

 

 

Συνοδευτικό υλικό

 

Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Υπεύθυνη Δήλωση_1-1

Υπεύθυνη Δήλωση_1-1-word document

Υπεύθυνη Δήλωση_2

Υπεύθυνη Δήλωση_2-word document

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00