Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού στην ιαπωνική πτέρυγα στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β΄ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 

 

 

Συνοδευτικό υλικό

 

Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού- word document

Περίληψη Διακήρυξης- word document

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού- word document

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού, Παράρτημα ΑI, AII-word

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού, Παράρτημα Β-word

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού, Παράρτημα Γ-word

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού, Παράρτημα Δ-word

Υπεύθυνη Δήλωση -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Υπεύθυνη Δήλωση -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού- pdf

Περίληψη Διακήρυξης- pdf

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού- pdf

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00