Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΟΡΊΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΌΓΟΥ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ

Πίνακας μορίων υποψηφίων διαγωνισμoύ που αφορά στην πλήρωση μίας (1) θέσης Αρχαιολόγου ΠΕ και (2) θέσεων Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών ΠΕ στο έργο “ΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων” πράξης “Πτέρυγα Δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα’

 

 

Συνοδευτικό υλικό
Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00