Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ

Πίνακας μορίων υποψηφίων διαγωνισμoύ που αφορά στην πλήρωση μίας (1) θέσης Αρχαιολόγου ΠΕ στο έργο “ΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων” πράξης “Πτέρυγα Δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα’

 

 

Συνοδευτικό υλικό

 

Πίνακας μορίων Αρχαιολόγου

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00