Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ)

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση της ενταγμένης στο «ΕΠ Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου -Ιονίων Νήσων» πράξης «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» με κωδικό MIS 464803

 

 

Συνοδευτικό υλικό

 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (Αρχαιολόγος)

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday, Wednesday-Sunday: 08.30-15:30 Tuesday: Closed

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30-15:30 Τρίτη: Κλειστό