Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  : ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ
Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00