Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00