Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης καικατακύρωση της σύμβασης µε τίτλο «εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών, εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού – αερισμού και επισκευή ανελκυστήρα» για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα».

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday, Wednesday-Sunday: 08.30-15:30 Tuesday: Closed

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30-15:30 Τρίτη: Κλειστό