Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης καικατακύρωση της σύμβασης µε τίτλο «εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών, εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού – αερισμού και επισκευή ανελκυστήρα» για τις ανάγκες του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β’ ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα».

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα ‒ Κυριακή:
08:30 ‒ 15:30
Τρίτη : Κλειστό