Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

Κείμενα: Δέσποινα Ζερνιώτη, Κασσιανή Καγκουρίδη, Γιάννης Σαρτζετάκης, Frank Martin Diehr, Tom Cole, Seyyed Mohammad Taghi Shariat-Panahi

Η Συλλογή Ιάσονα Ντέιτον-Σαρτζετάκη δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σειράς ταξιδιών από τον Γιάννη Σαρτζετάκη και τη Ρουθ Ντέιτον, στα οποία η συγκέντρωση νομαδικών τεχνουργημάτων αναπαρήγαγε, κατά μια έννοια, τη δυναμική της πορείας των μετακινούμενων πληθυσμών της Κεντρικής Ασίας.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει μόνο ένα ενδεικτικό τμήμα της συλλογής με αντικείμενα που δεν έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα και συνοδεύονται από γενικού χαρακτήρα κείμενα, σύντομα επεξηγηματικά λήμματα, βιβλιογραφία και εικονογραφημένο γλωσσάρι. Επιλέχθηκε η συμβατική, συχνά, ορολογία, που χρησιμοποιείται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς δεν διεκδικείται κάποια καινοτόμος προσέγγιση στα ήδη ανοιχτά θέματα προέλευσης, χρονολόγησης, ερμηνείας ή μια εξαντλητική τεχνική ανάλυση και περιγραφή. Περισσότερο πραγματοποιείται μία παρουσίαση της υφαντικής τέχνης της Κεντρικής Ασίας με στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και παράλληλα επιδιώκεται ο κατάλογος αυτός να αποτελέσει μία αφορμή για διάλογο και μετά την έκδοσή του.

Χρόνος Έκδοσης 2016
Αριθμός Σελίδων 348
ISBN 978-618-82702-0-6
Γλώσσα Ελληνικά / Αγγλικά

Publications | Museum of Asian Art Corfu
Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00