Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΤΟ ΤΑΓΜΑ & ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Συμπληρώνονται εφέτος 200 χρόνια από την θεμελίωση του ανακτόρου Αρχαγγέλου Μιχαήλ & Αγίου Γεωργίου (1819) και διακόσια ένα χρόνια από την ίδρυση του ομώνυμου Τάγματος (1818). Με αφορμή την επέτειο αυτών των γεγονότων οργανώθηκε η παρούσα έκθεση από το στεγασμένο στο Ανάκτορο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Η ίδρυσή τους έλαβε χώρα στη Κέρκυρα στην αρχή της τρίτης δεκαετίας του 19ου αιώνα, ο οποίος αποτέλεσε περίοδο ακμής για τον Επτανησιακό Ελληνισμό.

The Order of St Michael & St George Palace | Museum of Asian Art Corfu

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Στον αιώνα αυτό, και μάλιστα στην αυγή του το πρώτο ελληνικό κράτος της νεώτερης εποχής, η Επτάνησος Πολιτεία (1800) και λίγο αργότερα το Ιόνιο Κράτος (1815) συγκροτήθηκαν ως νέες κρατικές οντότητες στον ευρωπαϊκό χώρο, αποτελώντας την «Ελλάδα πριν την Ελλάδα», μια και η τελευταία απελευθερώθηκε το 1830 από τον Οθωμανικό ζυγό. Επιπλέον, μέσα στον ίδιο αιώνα και ειδικότερα το 1864, τα Επτάνησα ενώθηκαν με τον εθνικό κορμό. Βασικός στόχος της έκθεσης είναι αφενός να κάνει μια πρώτη παρουσίαση στο πλατύ κοινό του Τάγματος, του Ανακτόρου και της μεταξύ τους σχέσης και αφετέρου να τα αναδείξει, σε γενικό πλαίσιο, ως δύο γεγονότα ενταγμένα και σε αλληλοεπίδραση με την τοπική ιστορία και κοινωνία. Στην πρώτη, εισαγωγική ενότητα της έκθεσης παρουσιάζεται το γενικό ιστορικό πλαίσιο της εποχής στα Επτάνησα.

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ

Η ενότητα που ακολουθεί, αφιερωμένη στο Τάγμα, εξιστορεί την ίδρυσή του, την πορεία του μέχρι σήμερα. Ξεχωριστά επεξηγούνται τα διάσημά του, η σημειολογία τους και η σχέση με τα τοπικά σύμβολα των Επτανήσων και ειδικά τον φτερωτό λέοντα της Επτανήσου, ο οποίος πέρασε αυτούσιος στα διακριτικά του Τάγματος. Το ομώνυμο με το Τάγμα κτήριο του Ανακτόρου παρουσιάζεται σε ξεχωριστή ενότητα με εποπτικό και αυθεντικό υλικό. Τονίζεται η σημασία της ανέγερσής του για το αστικό τοπίο της πόλης Κέρκυρας η ένταξή του στο δημόσιο βίο, και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στους συντελεστές του και στον αρχιτεκτονικό του ρυθμό. Δύο σχετικοί πίνακες εποχής, δάνεια της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, εντάχθηκαν στην ενότητα αυτή και παρουσιάζονται στην Κέρκυρα για πρώτη φορά.

St Michael & St George Palace | Museum of Asian Art Corfu
The Order of St Michael & St George Palace | Museum of Asian Art Corfu

ΤΟ ΤΑΓΜΑ & Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην τελευταία ενότητα γίνεται σύνδεση του Τάγματος με την επτανησιακή-κερκυραϊκή κοινωνία εφόσον αρκετά μέλη της έγιναν μέλη του και τιμήθηκαν με τα διάσημά του. Στην ίδια ενότητα γίνεται μνεία της εξαιρετικής διοικητικής οργάνωσης του Ιονίου Κράτους και του ιδιαίτερα σημαντικού θεσμού της Ιονίου Γερουσίας και παρουσιάζεται, ανάμεσα σε άλλα αυθεντικά εκθέματα, ψηφιοποιημένο το αρχείο του Τάγματος, δάνειο από τα Αρχεία Κέρκυρας. Η μνημειακή αίθουσα της Ιονίου Γερουσίας, που διατηρεί αυθεντική την διάταξη του χώρου, εντάχθηκε στην πορεία της έκθεσης έτσι ώστε ο επισκέπτης εξερχόμενος να αποκομίζει την εμπειρία μίας ιδιαίτερα υποβλητικής αίθουσας στην οποία, ανάμεσα σε άλλα σημαντικά κειμήλια, δεσπόζουν οι μεγάλης κλίμακας επιβλητικές προσωπογραφίες εξεχόντων προέδρων της Ιονίου Γερουσίας περικοσμημένων με τα διάσημα και διακριτικά του Τάγματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ & Αγίου Γεωργίου.

ΕΚΘΕΣΗ

19/5/2019 - 31/12/2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00