Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το kakemono, που σημαίνει «αναρτημένο αντικείμενο», είναι ένας ιαπωνικός ζωγραφισμένος κύλινδρος με περιθώρια από μετάξι που στερεώνεται σε μία εύκαμπτη βάση ώστε να μπορεί να τυλίγεται και να αποθηκεύεται εύκολα. Αναρτάται κάθετα στον τοίχο και λειτουργεί ως βασικό στοιχείο της διακόσμησης εσωτερικών χώρων. Παραδοσιακά τοποθετείται στο tokonoma, μία ειδικά σχεδιασμένη κόγχη στο δωμάτιο το οποίο προορίζεται για αντικείμενα μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Συχνά οι κύλινδροι ανάρτησης αλλάζουν ώστε το ζωγραφικό τους θέμα να ταιριάζει με την εποχή του χρόνου ή με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο δωμάτιο που διακοσμούν.

Οι κύλινδροι ανάρτησης εισήχθησαν στην Ιαπωνία κατά την περίοδο Heian (794-1185 μ.Χ.), αρχικά με βουδιστικές απεικονίσεις που συνόδευαν θρησκευτικές τελετές, και στη συνέχεια με καλλιγραφία ή ποίηση. Από την περίοδο Μουρομάτσι (1392 – 1573 μ.Χ.) και μετά οι κύλινδροι απεικονίζουν κυρίως τοπία, άνθη και πτηνά, προσωπογραφίες και στίχους ποιημάτων.

Το Emakimono είναι ο ιαπωνικός ζωγραφισμένος κύλινδρος που ξετυλίγεται οριζόντια από δεξιά προς αριστερά με αποτέλεσμα οι εικόνες να αποκαλύπτονται σταδιακά. Οι οριζόντιοι κύλινδροι παρέμεναν τυλιγμένοι και ανοίγονταν μόνο για ανάγνωση.

Japanese Art Collection | Museum of Asian Art Corfu
Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00