Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Διενέργια δημόσιας κλήρωσης για να καθοριστεί η τελική κατάταξη δύο (2) υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ λόγω ισοβαθμίας.

 

 

Συνοδευτικό υλικό

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday ‒ Sunday:
08:00 ‒ 20:00

Δευτέρα ‒ Κυριακή:
08:00 ‒ 20:00