Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Διενέργια δημόσιας κλήρωσης για να καθοριστεί η τελική κατάταξη δύο (2) υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ λόγω ισοβαθμίας.

 

 

Συνοδευτικό υλικό

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday, Wednesday-Sunday: 08.30-15:30 Tuesday: Closed

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30-15:30 Τρίτη: Κλειστό