Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Διενέργια δημόσιας κλήρωσης για να καθοριστεί η τελική κατάταξη δύο (2) υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ λόγω ισοβαθμίας.

 

 

Συνοδευτικό υλικό

 

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα ‒ Κυριακή:
08:30 ‒ 15:30
Τρίτη : Κλειστό