Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ και ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

 

 

Συνοδευτικό υλικό

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday, Wednesday-Sunday: 08.30-15:30 Tuesday: Closed

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30-15:30 Τρίτη: Κλειστό