Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ και ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

 

 

Συνοδευτικό υλικό

Logo | Museum of Asian Art Corfu

Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00-20:00