Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

Pakistan - Afghanistan

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την ελληνοβουδιστική τέχνη της Γκαντάρα που είναι επηρεασμένη κατά κύριο λόγο από τα ελληνιστικά πρότυπα της Κεντρικής Ασίας.

Publications | Museum of Asian Art Corfu
Logo | Museum of Asian Art Corfu

Monday ‒ Sunday:
08:00 ‒ 20:00

Δευτέρα ‒ Κυριακή:
08:00 ‒ 20:00